Senkron Ödev Sistemi Nedir?

  •  09 May 2018

BİREYDE TÜM GRUPLARDA SENKRON ÖDEV SİSTEMİ(SÖS) UYGULANIR.

SÖS NEDİR?

SÖS aynı sınıf düzeyindeki öğrencilere belirli periyotlarla aynı ödevleri vererek kontrollerini de ödev kontrol zümrelerinin yaptığı bir sistemdir. Amaç farklı öğretmenlerin zümrelerin hazırladıkları ödevlerin öğrencilerin çözebilme yetilerinin ölçülmesidir. Ayrıca çocuklara sorumluluk duygusu aşılamak amacımızdır.(SÖS TÜM GRUPLARA UYGULANIR.)

 

BİREY Kolejinde Ödevlerle öğrencinin;

● İşlenecek konulara ait ön bilgi ile derse katılması,

● İşlenen konuları pekiştirmesi,

● Sorumluluk duygusu, görevleri ve ödevleri arasındaki bağın geliştirilmesi,

● Ödevleri-görevlerini planlama aşamasında zamanı kullanabilme alışkanlığının

geliştirilmesi,

● Araştırma ve yaratma süreçlerine katkısı için öğrencilerimize ödev politikamızda

belirlenen kriterlere uygun olarak düzenli ödev verilir.

Ödevlerde Kontrol ve Geri Bildirim

● Ödevin yapılıp yapılmadığı günlük olarak kontrol edilir. İçerik kontrolü öğrencilerle

veya öğretmen tarafından uygun zamanda yapılır. Ödev kontrolünde akademik

hatalar ve yazım hataları öğrenciyle birlikte düzeltilir.

● Ödevini yapmadan okula gelen öğrenciler ödevlerini mutlaka tamamlarlar.

● Öğrencinin ödev yapma alışkanlığı ile geri bildirim günlük ve/veya haftalık birey web sitesi ödev

bilgilendirme ve çizelgesi üzerinden veli tarafından takip edilir.

● Ödev, öğrencinin sorumluluğundadır ancak ödevin aksaması ve bu durumun sürekli

tekrarı durumlarında veli bilgilendirilir.

● Öğrencinin ödev devamsızlığı durumunda okul kuralları (bkz. Bireyli Olmanın İlkeleri

kitapçığı) prosedürü devreye girer.

● Eğer sorun çözülemezse rehberlik birimi ve aile ile öğrencinin bulunduğu bir toplantı

düzenlenir.

Kolej denilince akla Mersin'in en iyi koleji okulu Birey Koleji gelir çünkü öğrencilerimizi tatlı bir disiplinle, görev bilincine sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, toplum kurallarına sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmekteyiz.