Ortaokul

Ortaokul 5 ve 8. Sınıflar arası Artık laboratuvarların daha etkin kullanılacağı yabancı dilin konuşulabildiği  fen bilgisi, sosyal bilgiler, matematik, yabancı dil , din kültürü gibi derslere  branş öğretmenlerinin girdiği bizleri başarıya götürecek bir 4 yılın başlangıcı ortaokul. Sadece öğretimin  değil eğitiminde çok önemli olduğu kişiliklerin oluştuğu ve artık çocukluktan çıkıp bir yetişkin olacakları en önemli yılların başlangıcı. Sınav başarılarının hayatlarını etkileyeceği bu yıllarda BİREY KOLEJİ olarak

 çocuklarımızın yanındayız.

Ölçme-Değerlendirme Süreci

Akademik Başarı Ölçütleri

ÖZEL BİREY KOLEJİ Ortaokulunda öğrenci başarısının değerlendirilmesinde iki temel ölçüt vardır:

1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar,

2. Kazanımlar ile ulusalı deneyimlerden elde ettiğimiz BİREY müfredatı.

Öğrenci başarısı; yazılı sınavlar, varsa proje, öğrencilerin derse katılım ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir. Öğrenciler yıl boyunca derslere ve sınavlara eksiksiz katılır. Ayrıca öğrencilerin öğrenme süreçlerini takip etmek amacıyla ölçme değerlendirme birimi tarafından düzenli aralıklarla sınavlar yapılarak öğrencilerin akademik seviyeleri ölçülür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda düzeltici ve destekleyici faaliyetler gerçekleştirilir.

Etüt ve Ek Dersler

5. sınıflarda her hafta okul saatleri içinde açık etüt sistemi uygulanmaktadır. Ders programında haftada 1 saat açık etüt yer almaktadır. Ölçme değerlendirmenin yaptığı sınavların raporlarına göre öğrenciler ihtiyacı olan dersin etüdüne yönlendirilir. 6 ve 7. sınıflarda okul saatleri sonrasında öğrencinin ihtiyacı olduğu derslerden çıkış etüdü yapılır. 

8. sınıflarda perşembe ve cuma günleri okul saatleri içerisinde açık etüt; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri öğrenci ihtiyacına göre çıkış etüdü uygulanır. 8. sınıflarda MEB ders saatlerine ek olarak etüt saatleri ile ders saatleri artırılır.

 

 

Ödev Anlayışımız

BİREYDE TÜM GRUPLARDA SENKRON ÖDEV SİSTEMİ(SÖS) UYGULANIR.

SÖS NEDİR?

Sös aynı sınıf düzeyindeki öğrencilere belirli periyotlarla aynı ödevleri vererek kontrollerini de ödev kontrol zümrelerinin yaptığı bir sistemdir. Amaç farklı öğretmenlerin zümrelerin hazırladıkları ödevlerin öğrencilerin çözebilme yetilerinin ölçülmesidir. Ayrıca çocuklara sorumluluk duygusu aşılamak amacımızdır.(SÖS TÜM GRUPLARA UYGULANIR.)

Ödevlerle öğrencinin;

● İşlenecek konulara ait ön bilgi ile derse katılması,

● İşlenen konuları pekiştirmesi,

● Sorumluluk duygusu, görevleri ve ödevleri arasındaki bağın geliştirilmesi,

● Ödevleri-görevlerini planlama aşamasında zamanı kullanabilme alışkanlığının

geliştirilmesi,

● Araştırma ve yaratma süreçlerine katkısı için öğrencilerimize ödev politikamızda

belirlenen kriterlere uygun olarak düzenli ödev verilir.

Ödevlerde Kontrol ve Geri Bildirim

● Ödevin yapılıp yapılmadığı günlük olarak kontrol edilir. İçerik kontrolü öğrencilerle

veya öğretmen tarafından uygun zamanda yapılır. Ödev kontrolünde akademik

hatalar ve yazım hataları öğrenciyle birlikte düzeltilir.

● Ödevini yapmadan okula gelen öğrenciler ödevlerini mutlaka tamamlarlar.

● Öğrencinin ödev yapma alışkanlığı ile geri bildirim günlük ve/veya haftalık birey web sitesi ödev

bilgilendirme ve çizelgesi üzerinden veli tarafından takip edilir.

● Ödev, öğrencinin sorumluluğundadır ancak ödevin aksaması ve bu durumun sürekli

tekrarı durumlarında veli bilgilendirilir.

● Öğrencinin ödev devamsızlığı durumunda okul kuralları (bkz. Bireyli Olmanın İlkeleri

kitapçığı) prosedürü devreye girer.

● Eğer sorun çözülemezse rehberlik birimi ve aile ile öğrencinin bulunduğu bir toplantı

düzenlenir.