Kalite Politikamız

Öğretmen, öğrenci ve veli odaklıyız.     

Kolej içerisinde çalışanlarımızı dinleyip anlayacak, onların ihtiyaç ve beklentileri ile tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dengede tutarak tüm hizmet verdiğimiz tarafları tatmin etmeye çalışacağız.

Liderlik Bizim İçin Önemli!

Kolejimizin gelişim planını, hedeflerini ve vizyonunu oluşturup anlatacak ve liderliğimiz sayesinde vizyonumuzu gerçekleştirmek için herkesin davranışlarını yönlendirecek temel değerlere örnek olacağız.

Sürekli gelişim içerisindeyiz.

Her bireyin hizmetlerimizin, süreçlerimizin ve yönetim sistemimizin sürekli olarak verimliliğini ve etkinliğini artırmak için motive olacağı bir ortam yaratacağız.

KALİTE POLİTİKAMIZ

“Eğitim Öğretim faaliyetlerimizin kalitesinden biz sorumluyuz; ancak Eğitim Öğretim ve Yönetsel faaliyetlerimizin kalitesini eğitim alan öğrencilerimiz ve paydaşlarımız değerlendirecektir.”

Tüm düzenleyici, yasal ve uygulanabilir şartları yerine getireceğiz.

Öğrencilerimizi sorgulayan ve dönüşümlü düşünen bireyler olarak yetiştireceğiz.

Eğitim ve Kalite hedeflerini oluşturarak, onları düzenli olarak gözden geçireceğiz ve sürekli iyileştirmeyi arttıracağız.

Akademik olan veya olmayan tüm çalışanlarımızın eğitim ve gelişimini sağlayarak her çalışanımızın yetkinliklerini yükselteceğiz.

Eğitim Öğretim ve Yönetsel Süreçlerimizde oluşan/oluşabilecek uygunsuzlukları azaltacağız.

Kolej çalışanlarına kaliteli eğitim hizmeti ve memnuniyetini sağlayacağız.

Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili çalışmalar yapacağız ve çevreye duyarlı olacağız.

Okul çalışanlarının beklentilerini müfredat geliştirmeye yansıtırken, ulusal ve uluslararası eğitimsel programların gelişimi izleyerek en doğru eğitim hizmetini sunacağız.

İnsanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştireceğiz.