Etkin Öğretim Sistemi

  •  06 Mar 2019

Etkin Öğretim Sistemi

Erdemli Birey Kolejinde 1.Sınıftan Üniversiteye kadar. Sınıf dersleri özel hazırlanan 8 sayfalık ders anlatım föyleri ile anlatılır. Böylece her konu tüm ayrıntıları ile eksiksiz öğrenilir. Föyler içinde derse ait tüm tanımlar şekiller ve görseller bulunur, sistem interaktif olduğundan öğrencinin derse katılımı süreklidir. Klasik yöntemle anlatılan derste öğrenci defter tutar ve zaman kaybı olur. İnteraktif öğretim sisteminde öğrenci defter tutmaz. Tahtadan deftere yazma için geçen zaman kaybı yoktur.

Her ders için özel hazırlanmış ödev kitapçıkları ders öğretmeni tarafından öğrencilere yılık ders işleme sırasına göre verilir.

16 sayfalık kitapçıklardan oluşan ödevler öğrenciler tarafından derslerden sonra evde ödev olarak çözülür. Ödev kitapçıkları ile dersin tekrar edilmesi ve soru çözüm derslerine hazırlık sağlanır. Modüler sistemle konuların tekrar edilmesindeki zamanlama sağlanır, öğrenci sistematik olarak çalıştırılıp kontrol edilir.